Mijn visie

“Jezelf leren kennen” is noodzakelijk omdat je alleen daardoor bewust in de eigen kracht kunt gaan staan.

Mensen, die zichzelf niet kennen, liften - tot op een bepaalde hoogte - mee met de energie van anderen.
Tot een bepaald punt is dit goed, omdat het hen opent, maar op een zeker moment moet een mens op eigen
benen durven staan. Dan moet de kracht die in hem is de mogelijkheid krijgen zichzelf tot uitdrukking te brengen.
Dan is er een uitweg uit een afhankelijkheid die knelt en onvrij maakt.
 

Bewustwording dient belichaamd te worden in de mens die je bent


Jezelf leren kennen is een proces dat wezenlijk verder gaat dan het verzamelen van kennis en inzichten.
Bewustwording dient belichaamd te worden in de mens die je bent. Dit gebeurt in een proces van ervaring
en doorgronding. Doorgronding betekent dat je er zelf in gaat staan, dat je deelnemer wordt. Zo wordt kennis
tot “weten” en dat werpt direct vruchten af. In dit proces word je gaandeweg sterker en steviger,
authentieker en betrouwbaar. Dan doe je wat past.

Bovenstaande proces is “scholing t.b.v. werk” omdat het leidt tot blijvend goede prestaties in de werksituatie.
Uiteraard werkt het in gelijke mate door naar de andere aspecten van het dagelijkse leven.
 

De realiteit liegt niet. Ze is duidelijk, helder en in wezen ook eerlijk.