In een eerste contact of kennismakingsgesprek wordt duidelijk of er een basis van vertrouwen
is en dat onze manier van werken vruchtbaar kan zijn. Klikt het dan worden de afspraken
gemaakt over leerdoelen, frequentie, evaluatie en tijdsduur van het traject en indien van toepassing
communicatie met de werkgever.

Wat de cliŽnt kan bevatten is altijd het vertrekpunt. Als bv. alleen het mentale bespreekbaar
is dan is dat het, is ook de gevoelslaag toegankelijk dan wordt die er ook bij betrokken.
We proberen altijd een verbinding naar de andere niveaus te leggen, zodat er een verbreding en verdieping komt.
Dan kunnen inzichten en ervaringen
integreren en beklijven. We stemmen ons hierbij altijd af op de cliŽnt of groep zodat die het kan begrijpen en volgen.
Een traject kan enkele gesprekken omvatten Ťn het kunnen er velen zijn al naar gelang de vraag is en wat mogelijk is.

Vorige