Manier van werken

Elk scholingstraject is weer anders en dus leveren wij maatwerk.

De oplossing voor problemen en nieuwe uitdagingen ligt vaak op een ander niveau dan waar de
persoon of de groep in kwestie zelf toegang toe heeft. Die persoon of groep hiervan bewust te
maken en leren om zelf de brug naar dit nieuwe niveau te slaan dat is de kern van ons werk.
Wat we inbrengen is deskundigheid, veiligheid, invoelingsvermogen, openheid, integriteit, directheid,
doortastendheid en geduld. Van degene die door ons begeleid wil worden, verwachten we de bereidheid
en de mogelijkheid om in de spiegel te gaan kijken en de waarheid op een dieper niveau te willen ontmoeten.

Uitgangpunt is altijd de actuele situatie en hoe daarmee gewerkt kan worden. Van daaruit wordt er stap
voor stap gewerkt naar een bewustwording op alle niveaus. Doorgronding van zowel het mentale, als het emotionele,
lichamelijke en geestelijke leidt tot een geïntegreerde bewustwording die beklijft. Dit leidt er toe, dat de mens
(of het team) in zichzelf een draagvlak creëert om zich op een gezonde manier te kunnen verbinden met de dingen
die hij tegenkomt in zijn werk en leven.

 

Bij onze manier van werken komt het fysieke, het voelen, het denken en waar van toepassing het geestelijke op één lijn en stopt de innerlijke strijd.

                                                                                                                      Lees verder .........