Veranderingen zijn nodig als het oude en bekende niet meer blijkt te werken.
Weet dat het bij iedereen de confrontaties zijn die ons de ogen openen.

Meestal zijn confrontaties niet leuk of fijn en daar is niets anders van te maken.
Wel kun je ter harte nemen wat het je te zeggen heeft. Door ervan te leren kom
je meer in de realiteit en verdwijnen versluieringen, word je sterker.
Dit leidt tot een waarachtige volwassen houding en standigheid in jezelf. Elk mens dient
hier een eigen keuze in te maken en niet elk mens heeft hierin dezelfde mogelijkheden.
 

Jezelf leren kennen” opent de weg naar de eigen kracht


“Jezelf leren kennen” opent de weg naar de eigen kracht. Hierdoor kom je geleidelijk
aan los van een afhankelijkheid die als een last wordt ervaren. Je komt dan los van
relaties waarin macht ontstaat. Een macht die leidt tot onderdrukken van de eigen kracht.

Het inslaan van een nieuwe richting heeft alleen zin als die geworteld is in de werkelijkheid.
De realiteit onder ogen zien is niet makkelijk en wel mogelijk voor iedereen die dat wil.
Sta jezelf toe, dat je hierbij geholpen mag worden en weet dat je stap voor stap mag gaan.

In deze tijd van grote veranderingen is CMV, Jos Housmans, ervaren, gedegen en
betrokken coache, die aanwezig en in contact kan zijn met wat er is. Ze reiken helder
en duidelijk een richting aan die werkt

“agenda activiteiten”